Polityka ochrony dzieci NSSP Arka Noego

Zgodnie z wytycznymi nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz innych ustaw, która mają za zadanie kompleksowo zwiększyć ochronę dzieci i młodzieży przed przemocą, w Niepublicznej Specjalnej Szkole Podstawowej „Arka Noego” w Katowicach opracowano i wdrożono procedury opisane w dokumencie.

Przejdź do paska narzędzi