Projekty z grantów

Projekty, na realizację których udało nam się pozyskać granty i dotacje z innych instytucji w wyniku udziału w konkursie grantowym.

 

 

Realizujemy projekt „TIK TAK” w ramach grantu z Fundacji BGK z Programu Na dobry początek. W ramach projektu odbyło się szkolenia „Rozwój myślenia matematycznego z wykorzystaniem metody NUMICON” dla nauczycieli z naszej szkoły oraz ze szkół województwa śląskiego oraz „Projektowanie. Tworzenie. Programowanie. Kodowanie”. Ze środków z grantu zakupiliśmy zestawy klocków NUMICON oraz OZOBOTY z drewnianymi puzzlami.
Dzięki projektowi uczniowie klas 1-3 mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach warsztatowych z wykorzystaniem klocków NUMICON oraz w warsztatach programowania z wykorzystaniem OZOBOTÓW. Niestety ze względu na pandemię nie udało się przeprowadzić zaplanowanych zajęć w przedszkolach.

Projekt Śladami… realizowany jest w ramach programu Moje miejsce na ziemi organizowanego przez Fundację Orlen.

Głównym celem projektu jest aktywizacja uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w zakresie edukacji matematycznej i polonistycznej z uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego naszego kraju.

W ramach projektu odbyły się:
– rodzinna gra terenowa dla uczniów szkoły Arka Noego i ich rodzin
– praktyczna olimpiada matematyczna w formie gry terenowej dla uczniów klas IV – VIII ze szkół specjalnych z terenu województwa śląskiego
– mini-olimpiada matematyczna dla uczniów klas I – III szkoły Arka Noego
– warsztaty doskonalące umiejętności nauczycieli w dziedzinie praktycznej matematyki
– warsztaty z emisji głosu dla nauczycieli
– spotkania z osobami pielęgnującymi tradycje i dziedzictwo narodowe

W planach na wrzesień i październik 2020 są jeszcze:
– zorganizowanie gry terenowej z zakresu języka polskiego dla uczniów klas IV – VIII ze szkół specjalnych z terenu województwa śląskiego (on-line)
– zorganizowanie mini-gry terenowej z zakresu edukacji polonistycznej dla uczniów klas I – III szkoły Arka Noego
– zorganizowanie wyjazdu śladami historii i kultury Polski

Szkoła Arka Noego w roku szkolnym 2019/2020 bierze udział w Rządowym Programie Aktywna Tablica 2019.

Nasz projekt „Naukowy zawrót głowy” to zadanie w trakcie realizacji. Dzięki niemu mamy szansę na poznawanie nauk ścisłych i spełni się nasze marzenie o wyjeździe do Centrum Nauki Kopernik. Do końca marca 2018 r. razem z przedszkolakami, będziemy brać udział w warsztatach naukowych. Walczyliśmy dzielnie o środki na realizację programu Fundacji TESCO „Decydujesz, pomagamy”. Było warto! Dziękujemy wszystkim, którzy oddali głos na nasz projekt oraz tym, którzy prowadzili akcję promocyjną, z Oliwką na czele.

Dzięki ofiarności Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, która przyznała Fundacji Arka Noego darowiznę w wysokości 15000 zł, NSSP Arka Noego została doposażona w dwie tablice interaktywne.

Tablice  zamontowano w świetlicy i sali muzycznej.

Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych serdecznie DZIĘKUJEMY!

Arka Noego już dwukrotnie (w 2017 i 2018 r.) otrzymała grant z Fundacji mBanku w konkursie mPotęga na realizację projektu „Praktyczna Olimpiada Matematyczna”, który powstał, ponieważ uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną rzadko mają możliwość uczestniczenia w olimpiadach przedmiotowych. Zwykle biorą udział w konkursach artystycznych. Chcemy przełamać ten stereotyp i zaproponować nauczycielom i uczniom udział w olimpiadzie matematycznej, ale trochę nietypowej – w olimpiadzie matematycznej w formie gry terenowej. Projekt jest dla nas bardzo ważny, bo nie tylko pozwoli sprawdzić wiedzę matematyczną i umiejętność zastosowania jej w praktyce wśród uczniów klas 4 -7 katowickich szkół specjalnych, ale przede wszystkim zintegrować się im z rówieśnikami.

Uczniowie w czasie zabawy będą mogli pochwalić się umiejętnością zastosowania swojej wiedzy matematycznej w praktycznym działaniu, co w przypadku osób z upośledzeniem umysłowym jest bardzo istotne.

Chodzi o to, by wiedza ścisła zdobyta na lekcjach matematyki przekładała się na aktywność życiową. Na przykład na umiejętność odczytywania rozkładu jazdy środków lokomocji, planowania zakupów pod kątem możliwości portfela, czy biegłości w zarządzaniu czasem. Osoby pełnosprawne takie czynności wykonują automatycznie, w przypadku osób z deficytami trzeba je wypracować.

Oprócz przeprowadzenia samej Olimpiady projekt zakłada zorganizowanie warsztatów metodycznych dla nauczycieli klas 4-7 szkół specjalnych, podczas których m.in. zostaną przedstawione główne założenia i cele olimpiady – gry terenowej. Następnie szkołom oraz chętnym rodzicom zostaną przekazane matematyczne zadania do wykonania razem z dziećmi. Na koniec olimpiady matematycznej odbędzie się pokaz podsumowujący oraz zostanie wydana publikacja z grą matematyczną dla nauczycieli.”

Fundacja PZU swoim programem grantowym finansuje zajęcia grupowe prowadzone w Arce Noego. W ramach nieodpłatnych zajęć dodatkowych dzieci biorą udział w zajęciach tanecznych, muzykoterapii, nauki gry na instrumentach, terapii pedagogicznej, dogoterapii, arteterapii, a nawet karate.

Zajęcia mają na celu szeroką integrację, dlatego są dostępne dla dzieci uczących się w Arce oraz dzieci z okolicy. Korzystać z nich mogą zarówno dzieci z deficytami jak i dzieci zdrowe.

Przejdź do paska narzędzi