Formularz rekrutacyjny

Dysponujemy wolnymi miejscami we wszystkich klasach.

Rekrutacja w naszej szkole jest prowadzona w sposób ciągły, co oznacza, że można do nas zapisać dziecko do wszystkich klas przez cały rok szkolny.*

* Ponieważ liczba miejsc w klasach jest ograniczona, o przyjęciu, zgodnie ze statutem Szkoły, będzie decydowała komisja kwalifikacyjna pod przewodnictwem Dyrektora Szkoły, a następnie kolejność zgłoszeń. Dlatego już teraz można dokonać zapisu poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego.

Wypełnienie formularza w żaden sposób nie jest zobowiązujące.

Informacje dot. dziecka

Informacje dot. opiekunów prawnych

Dodatkowe informacje

TakNie
TakNie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Fundację Arka Noego z siedzibą w Katowicach w celu związanym z rekrutacją do Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej „Arka Noego” w Katowicach
Państwa dane osobowe wymienione w niniejszym formularzu (”Dane osobowe”) przetwarzane są przez Fundację Arka Noego z siedzibą w Katowicach, ul. Gliwicka 15, 40-079 Katowice (Administrator Danych).
Oświadczam, że zostałam/em poinformowany o przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm uprawnieniach, w tym między innymi, o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz o prawie do ich poprawiania. Podanie danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisów prawa (ustawa o systemie oświaty oraz ustawa o ochronie danych osobowych) jest niezbędne do przyjęcie do Szkoły. Oświadczam również, że podałam/em moje dane osobowe dobrowolnie.
Przejdź do paska narzędzi