Nasza oferta

W naszej szkole oferujemy:

 • mało liczne zespoły klasowe (4-8 uczniów),
 • k​lasy złożone z dzieci z podobnym potencjałem intelektualnym, by proces edukacyjny mógł przebiegać sprawnie i efektywnie, z największą korzyścią dla dzieci,
 • ​indywidualny Program ​​Edukacyjno – Terapeutyczny,
 • indywidualną wieloprofilową diagnozę potrzeb ucznia,
 • ​​grono najlepszych specjalistów,
 • terapię logopedyczną,
 • nieograniczony i wszechstronny kontakt z muzyką,
 • urozmaicone popołudniowe zajęcia świetlicowe,
 • ​nowoczesne sale lekcyjne,
 • atrakcyjne pomoce naukowe,
 • możliwość korzystania z szeregu zajęć dodatkowych, także integracyjnych,
 • możliwość udziału w festiwalach,wycieczkach, olimpiadach,
 • możliwość korzystania ze stołówki i porad dietetyka,
 • ​możliwość korzystania z biofeedbacku.
Przejdź do paska narzędzi