Projekty pod patronatem

Projekty objęte patronatem honorowym lub finansowym osób i instytucji zaufania społecznego oraz mediów.

 

 

„Magiczne ścieżki teatru” to projekt, który powstał pod patronatem Teatru Gry i Ludzie oraz Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach. Dzięki tym instytucjom nasi uczniowie mogli zadebiutować przedstawieniem „Królowa Śniegu” na deskach prawdziwego teatru i praktycznie poznać tajniki gry aktorskiej oraz teatr jako dziedzinę kultury.

Debiut odbył się 14 listopada 2016 roku, a powtórnie z okazji Dnia Babci i Dziadka przedstawienie wystawiono 10 lutego 2017 r.

Koniecznie należy wspomnieć o niezwykłym zaangażowaniu w projekt ze strony rodziców i nauczycieli. To oni szyli stroje, ćwiczyli z dziećmi role, a w trakcie spektaklu ukradkiem ocierali łzy wzruszenia.

I Charytatywny Turniej Halowej Piłki Nożnej graliśmy w 2016 r. o Puchar Prezydenta Chorzowa

Prezydenta Miasta Katowice objął swoim patronatem II Charytatywny Turniej Halowej Piłki Nożnej, który odbył się 1 kwietnia 2017 r.

O Puchar Burmistrza Miasta Mikołowa graliśmy III Charytatywny Turniej Halowej Piłki Nożnej, który miał miejsce 21 kwietnia 2018 r. w hali sportowej MOSIR w Mikołowie.

Jednym z ważniejszych wydarzeń zainicjowanych przez Arkę Noego jest coroczna konferencja metodyczno – szkoleniowa, która cieszy się ogromnym powodzeniem wśród nauczycieli, terapeutów i rodziców.

Dotychczas odbyło się sześć konferencji:

 • 15 kwietnia 2015 r. odbyła się I Konferencja metodyczno – szkoleniowa pt.”Wspieranie optymalnego rozwoju dziecka”- patronami honorowymi konferencji były Polskie Towarzystwo Logopedyczne Oddział Śląski oraz Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 2 w Katowicach. Udział wzięli m.in. : dr n. hum. Katarzyna Wąsierska, dr n. hum. Jola Szwed, dr n. hum. Iwona Michalak – Widera, dr n. hum. Łucja Skrzypiec.
 • program I konferencji 15.04.2015

 • 13 lutego 2016 r. odbyła się II Konferencja metodyczno – szkoleniowa pt. „Wspieranie optymalnego rozwoju dziecka – funkcje prymarne” – patronami honorowymi konferencji były Polskie Towarzystwo Logopedyczne Oddział Śląski oraz Prorektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Udział wzięli m.in.: dr n.med. Marzena Komraus, dr n. hum. Iwona Michalak – Widera, dr n. hum. Łucja Skrzypiec, mgr Lucyna Szewczyk – Polowczyk.
 • program II konferencji 13.04.2016

 •  23 lutego 2017 r. odbyła się III Konferencja metodyczno – szkoleniowa pt. „Wspieranie optymalnego rozwoju dziecka – rola zmysłów w komunikacji” – partnerem wydarzenia było Centrum Wspomagania Rozwoju Persevere, a patronatu honorowego udzieliły: Polskie Towarzystwo Logopedyczne Oddział Śląski oraz Prorektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Udział wzięli m.in. dr hab. n. med. Dorota Pojda – Wilczek, dr n. med. Irena Urban, dr hab. n. med. Ewa Emich – Widera, dr n. med. Beata Kazek.
 • program III konferencji 23.02. 2017

 • 27 lutego 2018 r. odbyła się IV Konferencja metodyczno – szkoleniowa „Wspieranie optymalnego rozwoju dziecka. Opóźnienia nabywania sprawności językowych”. Konferencja odbyła się pod patronatem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.Udział wzięli m.in: dr hab.prof. UP Marta Korendo, dr Ewa Bielenda – Mazur,dr Alicja Kabała, dr Marzena Błasiak – Tytuła.
 • program IV konferencji 27.02. 2018

 • 14 marca 2019 r. miała miejsce V Konferencja metodyczno – szkoleniowa „Wspieranie optymalnego rozwoju dziecka. Neurobiologiczne podłoże empatii” patronat medialny nad wydarzeniem objęły Uniwersytet Śląski i Śląski Uniwersytet Medyczny. Prelekcja – dr Marek Kaczmarzyk. .
 • program V konferencji 14.03.2019

 • 21 lutego 2020 r.miała miejsce VI Konferencja metodyczno – szkoleniowa „Wspieranie optymalnego rozwoju dziecka. Oddziaływania wychowawczo – edukacyjne”.Udział wzięli: dr Łucja Skrzypiec, Beata Ignaczewska, dr Adriana Kloskowska.
 • program konferencji 21.02.2020

Wiosenny piknik integracyjny wpisał się już na stałe do kalendarza najważniejszych wydarzeń w Arce Noego.

Jest on typowym przykładem działania, które od początku zaczyna się rozwijać i obrastać w  pomysły oraz darczyńców. Każdy wspiera nas organizacyjnie jak tylko może. Jedni działaniem, inni rzeczowo. Wszystko po to, by umożliwić naszym uczniom i ich rodzinom integrację ze społecznością lokalną.

Zależy nam aby nasi sąsiedzi wiedzieli na czym polega nasza praca i włączyli się w działania na rzecz integracji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. Chcemy być ważnym społecznie punktem na mapie Panewnik.

Wśród wspierających nasz piknik są duże organizacje jak Fundacja Tauron, Fundacja Bona Fides, Fundacja Doktor Clown, Firma Rosomak, Nibylandia, Piwniczanka oraz mniejsze jak zaprzyjaźnione szkoły i przedszkola.

 

Przejdź do paska narzędzi