Terapie

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość  korzystania z niżej scharakteryzowanych terapii:

EEG Biofeedback jest to metoda, która poprawia efektywność pracy mózgu, treningi uczą nie tylko wyciszania się, ale mają wpływ na to, że nauka i praca stają się bardziej przyjemne i wymagają mniej wysiłku. Efekty treningu są długotrwałe i nie wywołują skutków ubocznych. Trening ma formę gry komputerowej, w czasie której trenujący zdobywa punkty, gdy zacznie emitować pożądane dla siebie zakresy fal mózgowych. Dzięki temu mózg uczy się produkować prawidłowe fale mózgowe odpowiadające za koncentrację, pamięć, dobre samopoczucie, poziom stresu i nadpobudliwość.

Terapia EEG Biofeedback daje efekty w takich zaburzeniach jak:

 • zaburzenia emocjonalne,
 • opóźnienia rozwoju oraz upośledzenia lekkiego i średniego stopnia,
 • zaburzenia psychosomatyczne o podłożu stresogennym,
 • zaburzenia uwagi, koncentracji,
 • nadpobudliwość psychoruchowa, agresja (zespoły ADHD, ADD),
 • problemy szkolne (m.in. gorsze wyniki w nauce, dysleksja, dysgrafia),
 • autyzm,
 • przewlekłe bóle głowy i migreny,
 • zespół chronicznego zmęczenia,
 • moczenie nocne,

Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w czasie treningów mają szansę wyćwiczyć samodzielność podczas wykonywania zadań, polepszyć koncentrację uwagi, poprawić analizę wzrokowo-słuchową, rozwijać sprawność intelektualną. Najważniejsze dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest to, że w czasie treningu można dostosowywać tempo pracy i wymagania „gry” do indywidualnych możliwości ucznia.

EEG Biofeedback polecany jest również dla osób zdrowych:

 • osobom które chcą zwiększyć efektywność uczenia się,
 • osobom, których praca wiąże się z nadmiernym stresem, dużą odpowiedzialnością, koniecznością podejmowania szybkich decyzji,
 • osobom pracującym twórczo,
 • osobom uprawiającym sport wyczynowo.

Na podstawie materiałów szkoleniowych EEG Biofeedback w opracowaniu mgr Ireny Martynowej

Kontakt do terapeuty: 604 050 772

Głównym celem RSA Biofeedback jest polepszenie wskaźników stanu zdrowia, poprzez regulację rytmu oddechu przeponowo-relaksacyjnego oraz synchronizacja rytmu serca z oddechem, by uzyskać jak najkorzystniejsze dotlenienie wszystkich komórek organizmu.

Trening jest monitorowany przez osobę badaną i terapeutę. Pozwala na bezinwazyjne hartowanie organizmu i przygotowanie go na różne trudności. Pomaga pokonywać zadania, które wymagają od nas szczególnie dużego zaangażowania emocjonalnego.

Treningi służą synchronizacji oddechu i pracy serca, co ma wpływ na usprawnienie pracy układu oddechowego, serca, systemu nerwowego, pobudza funkcje obronne organizmu

RSA Biofeedback wpływa korzystnie na:

 • zwiększenie odporności na stres,
 • łatwiej osiągalny relaks, wyciszenie dla przeciążonych pracą, tremą i lękiem,
 • wzrost pewności siebie – asertywność,
 • zmniejszenie liczby zachorowań na zapalenie górnych dróg oddechowych, układu krążenia, układu nerwowego,
 • wzmocnienie odporności organizmu,
 • migreny,
 • profilaktykę zaburzeń głosu i mowy i jąkania,
 • poprawę koncentracji uwagi, pamięci,
 • uzyskanie równowagi wszystkich procesów fizjologicznych – homeostazy.

RSA Biofeedback jest zalecany nie tylko osobom z problemami zdrowotnymi (astma, zapalenie oskrzeli, częste stany zapalne dróg oddechowych, choroby układu krążenia), ale również jako profilaktyka.

Na podstawie materiałów szkoleniowych RSA Biofeedback w opracowaniu mgr Ireny Martynowej.

Integracja Bilateralna Program szkolny

Metoda integracji bilateralnej została opracowana przez Shelię Dobie OBE, aby wspomóc dzieci, nastolatki i dorosłych ze specyficznymi trudnościami w nauce oraz w zachowaniu, a także aby wspomóc te osoby, które nie są w stanie w pełni realizować swojego potencjału.

Program Integracji Bilateralnej dla Szkół powstał w celu usprawnienia koordynacji motoryki dużej, kontroli mięśni odpowiedzialnych za motorykę małą, usprawnienia równowagi i kontroli posturalnej. Został opracowany w taki sposób, aby dostarczyć uczniom stymulacji taktylnej, słuchowej i wzrokowej, co zapewni im narzędzia niezbędne do lepszego zachowania, wyników w szkole, zdrowia i samopoczucia.

 

Na podstawie materiałów szkoleniowych Integracja Bilateralna Program Szkolny opracowany przez Mr. Andrew Dalziell

Programy Aktywności Marianny i Christophera Knillów

Programy Aktywności przeznaczone są do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi o różnym poziomie rozwoju intelektualnego, społecznego i fizycznego. Nie są traktowane jako pełna i jedyna strategia edukacyjna. Pełnią natomiast funkcję bazy, na której można zbudować most otwierający osobie zagubionej drogę do świadomego kontaktu z otoczeniem i sprawne w tym otoczeniu działanie. Programy Aktywności zostały stworzone przez małżeństwo Mariannę i Christophera Knillów. Oparli się na założeniu, że najważniejszym kanałem sensorycznym jest skóra. Dotyk jest bowiem pierwszym wrażeniem, jakiego doznajemy. Od wrażliwości dotykowej zależy umiejętność nawiązania kontaktu z otoczeniem. Ten jest z kolei podstawą kształtowania się kolejnych umiejętności w tym komunikacji. Autorzy aktywności skojarzyli ruch i dotyk ze specjalnie skomponowaną muzyką. Wykonując przy muzyce określone ćwiczenia, dziecko uczy się odczuwania własnego ciała i otwiera się na doznania dotykowe z otoczenia.

Istotą terapii logopedycznej uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych jest szeroko rozumiane wychowanie językowe. U każdego dziecka, a zwłaszcza u dzieci z obniżoną normą intelektualną proces rozumienia i nadawania mowy przebiega w sposób indywidualny. Należy pamiętać o tym, że każde dziecko ma inne możliwości i potrzeby, dlatego też cele terapii logopedycznej są dostoswane do indywidualnego rozwoju każdego z naszych podopiecznych. Terapia logopedyczna obejmuje:

– usprawnianie narządów artykulacyjnych i aparatu oddechowego,

– wydłużenie fazy wydechowej,

– wspomaganie rozwoju mowy i umiejętności w zakresie czynnym i biernym,

– kształcenie formułowania pytań, próśb, poleceń, a także sygnalizowania własnych potrzeb, życzeń, pretensji,

– stymulowanie rozwoju językowego, umiejętności komunikacyjnych i podnoszenie sprawności językowej,

– kształcenie spontanicznej ekspresji słownej,

– wywoływanie i utrwalanie prawidłowej wymowy głosek w izolacji, sylabach, wyrazach, zdaniach, a także

w dłuższych wypowiedziach,

– ćwiczenia słuchu fonemowego, analizy i syntezy słuchowej, pamięci słuchowej,

– ćwiczenia ortofoniczne: kształcenie reakcji słuchowej na określoną głoskę, naśladowanie naturalnych odgłosów, szmerów,

– ćwiczenie wrażliwości słuchowej,

– zdobywanie zdolności manipulacyjnych obu rąk.

Dysfunkcje bądź zaburzenia integracji sensorycznej mają ogromny wpływ na zachowanie, rozwój i naukę każdego dziecka. U dziecka z upośledzeniem umysłowym proces uczenia się i nabywania wszelkich umiejętności jest utrudniony. Stąd ważne miejsce w edukacji tych dzieci zajmuje stymulacja wielozmysłowa, która pomaga im w odbiorze wrażeń zmysłowych z otaczającego ich świata oraz z ich ciała, dzięki czemu stanowi dla nich ważną metodę zajęć edukacyjnych. Skuteczna terapia w odpowiednio wyposażonej sali pod czujnym okiem specjalisty może znacząco wpłynąć i poprawić jakość funkcjonowania dziecka niepełnosprawnego i nie tylko. Zdarza się bowiem, że dzieci zdrowe również potrzebują wsparcia z zakresu integracji sensorycznej.

Należy pamiętać, że z zaburzeń integracji sensorycznej się nie wyrasta. Pewne problemy mogą nadal ciążyć w życiu dorosłym, utrudniać funkcjonowanie, relacje z innymi ludźmi.  Dlatego właściwie dobrana terapia pozwala na osiągnięcie znaczącej poprawy:

 • Poprawa koncentracji
 • Pozytywne zmiany w zachowaniu (więcej kontaktów z rówieśnikami, lepsza organizacja)
 • Umiejętność radzenia sobie z emocjami, z doznaniami, także ze stresem
 • Poprawa jakości i umiejętności przyswajania wiedzy
 • Postępy w rozwoju mowy i umiejętnościach szkolnych
 • Podniesienie własnej samooceny, zwiększone poczucie własnej wartości
 • Poprawa koordynacji ruchowej, sprawności i precyzji
 • Przezwyciężenie trudności, lęków
 • Poprawa możliwości i jakości wykonywania trudniejszych aktywności ruchowych z zakresu dużej i małej motoryki.

Termin: czwartek od godz. 17.00
Zapisy tel.:  32 724 27 42

Muzyka stymuluje obie półkule mózgowe i posiada uniwersalny kod językowy, który dociera tam gdzie inne możliwości zawiodły.

Kontakt z żywą muzyką i instrumentami stymuluje i integruje zmysły.

Przede wszystkim muzyka rozbudza radość, ciekawość i motywację.

Jest to punkt wyjścia do nauki nowych umiejętności i rehabilitacji.

Hipoterapia stanowi jedną z metod rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a swoją specyfikację zawdzięcza koniowi biorącemu udział w terapii. To właśnie obecność konia – „współterapeuty” – sprawia, że jest to wyjątkowa i niepowtarzalna metoda terapeutyczna dająca zupełnie nowe i niespotykane w innych terapiach możliwości. Jest ona jednak ściśle powiązana z innymi metodami rehabilitacji i w pełni korzysta z ich dorobku.

Cena: 80,00 zł /1h lub 40,00 zł/0,5h

Zniżka dla korzystających z innych zajęć organizowach przez
Arkę Noego: 1h – 70 zł lub 0,5h – 35zł
​Zapisy: tel. 32 724 27 42
e-mail: sekretariat@fundacjaarkanoego.pl

Dogoterapia to metoda wzmacniająca efektywność rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies, prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę. Terapia tego rodzaju jest jedną z dziedzin zooterapii.

 

Arka Noego powitała na swoim pokładzie prawdziwego czworonoga – uroczego psiaka, który pracuje jako dogoterapeuta. Ileż było radości, śmiechu, przytulania i głaskania. To niesamowite, jak wiele dobrego może dać takie stworzenie. Niestety trzeba też pamiętać, że nie każdy piesek to przyjaciel chętny do zabawy. Nauczyliśmy się, jak się bronić przed niespodziewanym atakiem. To było wspaniałe spotkanie! ​

Terapia dzieci i młodzieży metodą Vojty, terapia integracji sensomotorycznej (SI)

Zapisy 693 926 454

Przejdź do paska narzędzi