Oferty pracy

W procesie rekrutacji, oprócz niezbędnych dla danego stanowiska kwalifikacji zawodowych określonych w ogłoszeniu, istotne jest aby osoba aplikująca o pracę w naszym zespole wykazywała się dużą empatią, pogodną osobowością, zapałem do pracy oraz wiarą we własne możliwości i efektywność swojej pracy.

Dokumenty aplikacyjne prosimy kierować na adres: sekretariat@fundacjaarkanoego.pl

Poszukujemy nauczycieli:

Niezbędne kwalifikacje: kwalifikacje do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych – pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika.

Forma zatrudnienia:

Wymiar czasu pracy:

Niezbędne kwalifikacje: oligofrenopedagogika.

Forma zatrudnienia:

Wymiar czasu pracy:

Przejdź do paska narzędzi