Jak pomagać

Materialnie:

Niematerialnie:

Stając się ambasadorem naszych działań przez:

  • śledzenie ich w mediach, na stronie www oraz naszym profilu na facebooku
  • opowiadanie o nich rodzinie, znajomym, przyjaciołom,
  • włączając się w projekty jako wolontariusz

Aktywnie:

  • stając się sponsorem lub partnerem realizowanego przez nas projektu i w zależności od projektu zapewniając wkład rzeczowy materialny lub niematerialny na jego realizację,
  • korzystając z akcji promocyjno-reklamowych na naszej stronie w mediach społecznościowych lub projektach wydawniczych,
  • obejmując nasze działania patronatem swojej firmy lub medialnym.
Przejdź do paska narzędzi