Władze fundacji

Zarząd Fundacji:
Prezes – Magdalena Skorupa-Grajner

Rada Fundacji:
Przewodniczący – Jakub Kowalik
Członek – Mirella Bagier-Kowalik

Honorowi Członkowie Rady Fundacji:
prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik
dr Iwona Michalak-Widera
dr Łucja Skrzypiec

Przejdź do paska narzędzi