Kryteria

Dziecko powinno mieć orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim lub umiarkowanym i potrzebie kształcenia specjalnego na etapie szkoły podstawowej.

 

UWAGA

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje lokalna poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub w przypadku niektórych schorzeń i zaburzeń (wady wzroku, słuchu, autyzm i zaburzenia pokrewne) poradnia specjalistyczna, wyznaczona przez kuratorium oświaty.

 

NIE MYLIĆ

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jest to inny dokument niż orzeczenie wydane przez Miejski lub Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który zgodnie z Polskim ustawodawstwem nie ma przełożenia na edukację. Stwarza on jednak możliwość uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych organizowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, daje prawo do skorzystania z ulgi na przejazdy czy ulgi rehabilitacyjnej w rozliczeniu PIT.

Przejdź do paska narzędzi