Fundacja

Podstawowym celem statutowym Fundacji Arka Noego
jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci niepełnosprawnych
intelektualnie.

Od tego jak zostanie wykorzystany potencjał rozwojowy
takiego dziecka zależy jego dalszy los, szczęście,
poczucie wartości i użyteczności społecznej.

Dlatego też postanowiliśmy stworzyć możliwie najlepsze,
najbardziej sprzyjające warunki do kształcenia takich dzieci.

Miejscem, gdzie realizujemy to zadanie jest Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa Arka Noego w Katowicach.

Mając świadomość olbrzymiej odpowiedzialności, jaką bierzemy na siebie w kwestii edukacji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, zapewniamy najwyższą jakość, czyli najlepszych specjalistów i nauczycieli, dogodne warunki, nowoczesne pomoce naukowe.

Przejdź do paska narzędzi