Historia

Fundacja Arka Noego jest organizacją pożytku publicznego. Została powołana w 2013 roku przez fundatora Tymoteusza Grajnera. Jej pierwszym, dużym celem było stworzenie szkoły dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, która stanowiłaby alternatywę dla publicznego szkolnictwa specjalnego i integracyjnego. Cel ten udało się zrealizować w ciągu pierwszego roku działalności
i 1 września 2014 roku Fundacja otwarła Niepubliczną Specjalną Szkołę Podstawową Arka Noego.

Obecnie Fundacja oprócz prowadzenia szkoły organizuje dla swoich podopiecznych terapie i zajęcia dodatkowe, bo jej zadaniem jest dbanie o jak najszerszy rozwój osób niepełnosprawnych intelektualnie. Prowadzi też szereg projektów mających na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie praw i potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ich samodzielnego funkcjonowania w społeczności.

Tradycją już stały się trzy cykliczne imprezy organizowane dla zintegrowania środowiska lokalnego ze społecznością szkoły, a mianowicie konferencja naukowa, piknik rodzinny – Wiosna w Arce Noego i Charytatywny Turniej Halowej Piłki Nożnej. Fundacja stale wyznacza sobie nowe cele, a najważniejszym z nich jest powołanie Niepublicznej Specjalnej Szkoły Zawodowej, w której obecni uczniowie NSSP Arka Noego mogliby kontynuować edukację.

Przejdź do paska narzędzi