Szkolenie – Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną

W poniedziałek, 21 czerwca odbyło się szkolenie dla Rodziców, Opiekunów i Rady Pedagogicznej z zakresu seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Szkolenie prowadziła dr Izabela Fornalik,
certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, edukatorka seksualna, pedagog specjalna. Podczas szkolenia poruszano szereg zagadnień związanych z rozwojem i dojrzewaniem osób z niepełnosprawnościami w tym:

I. Czy można mówić o specyfice rozwoju psychoseksualnego u osób z niepełnosprawnością intelektualną, z zespołem Downa?

II. Przejawy seksualności u dzieci: masturbacja wczesnodziecięca, zachowania orientacyjne, ciekawość dotycząca seksualności (jak reagować?).

III. Jak pomócnastolatkom z niepełnosprawnością intelektualną w dojrzewaniu płciowym?

IV. Potrzebaseksualna i zachowania seksualne w okresie dojrzewania i dorosłości.

V. Problem? I co dalej? Jak rozpoznać zachowania o charakterze seksualnym stanowiące wyzwanie u nastolatków? Od diagnozy do interwencji (masturbacja, przekraczanie granic). Współpraca z rodzicami.

VI. Profilaktykaproblemowych zachowań.

VII. Jak uczyćgranic w relacjach z innymi?

VIII. Budowanie relacji intymnych, małżeństwo, rodzicielstwo.

IX. Jak wspierać rodziców?

Szkolenie było okazją do wymiany doświadczeń, obserwacji i budowania pozytywnych relacji, których celem jest wspieranie uczniów – dzieci i młodzieży uczącej się w Niepublicznej Specjalnej Szkole Podstawowej Arka Noego w Katowicach.

Szkolenie było współfinansowane z budżetu miasta Katowice.

Przejdź do paska narzędzi