Realizacja projektu „Rozwińmy skrzydła w Arce Noego” w naszej szkole

Celem projektu jest:

Poprawa jakości kształcenia i oferty edukacyjnej w Niepublicznej Specjalnej Szkole Podstawowej „Arka Noego” w Katowicach, ukierunkowanej na rozwój zainteresowań i kompetencji kluczowych uczniów klas od I do VIII oraz łagodzenie ich trudności w nauce do czerwca 2021 roku.

W okresie realizacji projektu nastąpi rozwój indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i kompetencji kluczowych i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów/uczennic poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych.

Efektem projektubędzie realizacja zajęć:

– Zajęcia rozwijająceprowadzone metodą eksperymentu z: przyrody; chemii; geografii;fizyki; biologii; matematyki

– Zajęciadydaktyczno-wyrównawcze : z j. angielskiego oraz matematyki.

– Zajęciaspecjalistyczne: logopedyczne oraz terapeutyczne.

Wartość projektu:134 948,75 zł

Wartośćdofinansowania UE: 114 706,43 zł

Okres realizacji projektu: 2019.09.01 – 2021.06.30

Przejdź do paska narzędzi