Oferty pracy

W procesie rekrutacji, oprócz niezbędnych dla danego stanowiska kwalifikacji zawodowych określonych w ogłoszeniu, istotne jest aby osoba aplikująca o pracę w naszym zespole wykazywała się dużą empatią, pogodną osobowością, zapałem do pracy oraz wiarą we własne możliwości i efektywność swojej pracy.

Dokumenty aplikacyjne prosimy kierować na adres: sekretariat@fundacjaarkanoego.pl

Poszukujemy nauczycieli:

Niezbędne kwalifikacje: kwalifikacje do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych – pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę.

Wymiar czasu pracy: cały etat.

Niezbędne kwalifikacje: uprawnienia do nauki biologii w szkole podstawowej, oligofrenopedagogika.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w oparciu o Kodeks Pracy.

Wymiar czasu pracy: 2/18 h.

Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie.

Przejdź do paska narzędzi