Rozwińmy skrzydła w Arce Noego

Celem projektu jest: Poprawa jakościkształcenia i oferty edukacyjnej w Niepublicznej Specjalnej Szkole Podstawowej „Arka Noego” w Katowicach, ukierunkowanej na rozwójzainteresowań i kompetencji kluczowych uczniów klas od I do VIII oraz łagodzenieich trudności w nauce do 09.2021 r.

W okresie realizacji projektu nastąpirozwój indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i kompetencji kluczowych i wyrównanieszans edukacyjnych uczniów/uczennic poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych.

Efektem projektu będzie realizacja zajęć:

– Zajęcia rozwijające prowadzonemetodą eksperymentu z: przyrody; chemii; geografii; fizyki; biologii;matematyki

– Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: z j. angielskiego oraz matematyki.

– Zajęcia specjalistyczne:logopedyczne oraz terapeutyczne.

Wartość projektu: 134 948,75 zł

Wartość dofinansowania UE: 114 706,43 zł

Okres realizacji projektu: 2019.09.01 – 2021.09.28

Przejdź do paska narzędzi