Konferencja metodyczno-szkoleniowa pt. „Wspieranie optymalnego rozwoju dziecka”

KONFERENCJA METODYCZNO – SZKOLENIOWA pt. WSPIERANIE OPTYMALNEGO ROZWOJU DZIECKA współorganizowana z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ NR 2 im. ks. dra S. WILCZEWSKIEGO oraz ŚLĄSKIM ODDZIAŁEM POLSKIEGO TOWARZYSTWA LOGOPEDYCZNEGO
Wśród prelegentów m.in.: dr n. hum. Iwona Michalak-Widera, dr n. hum. Katarzyna Węsierska, dr n. hum. Ida Szwed, dr n. hum. Łucja Skrzypiec oraz warsztaty muzykoterapeutyczne

Przejdź do paska narzędzi