Plan lekcji

 

 

 

 

Klasa I B

PONIEDZIAŁEK
8.00 – 13.00

WTOREK
8.00 – 13.15

ŚRODA
9.00 – 13.00

CZWARTEK
8.00 – 13.45

PIĄTEK
8.00 – 12.15

SI / Logopeda

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Logopeda

Wychowanie fizyczne

Usprawnianie manualne

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

SI

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Religia

Rehabilitacja ruchowa

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowanie fizyczne

Logopeda / SI

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowanie fizyczne

Terapia muzyczna

Religia

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Klasa II A

PONIEDZIAŁEK
8.00 – 13.00

WTOREK
8.00 – 13.45

ŚRODA
8.00 – 14.00

CZWARTEK
9.00 – 13.45

PIĄTEK
8.00 – 13.00

Język angielski

Religia

Logopeda / SI

Usprawnianie manualne

Język angielski

Edukacja wczesnoszkolna

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Wychowanie fizyczne

SI / Logopeda

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowanie fizyczne

Edukacja wczesnoszkolna

Rehabilitacja ruchowa

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowanie fizyczne

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

SI / Logopeda

Religia

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

SI / Logopeda

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Terapia muzyczna

Klasa III A

PONIEDZIAŁEK
9.00 – 14.00

WTOREK
8.00 – 13.00

ŚRODA
9.00 – 15.15

CZWARTEK
8.00 – 14.00

PIĄTEK
8.00 – 13.45

Wychowanie fizyczne

Logopeda

Religia

SI

Wychowanie fizyczne

Logopeda / SI / Biofeedback

Język angielski

Edukacja wczesnoszkolna

Logopeda / korekcyjno – kompensacyjne

SI

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Religia

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowanie fizyczne

Logopeda / SI

Usprawnianie manualne

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Język angielski

Rehabilitacja ruchowa

Terapia manualna

Klasa III B

PONIEDZIAŁEK
9.00 – 14.00

WTOREK
9.00 – 14.50

ŚRODA
9.45 – 15.15

CZWARTEK
9.00 – 13.45

PIĄTEK
9.00 – 13.45

Logopeda / SI

Logopeda

SI

Edukacja  wczesnoszkolna

SI

Usprawnianie manualne

Religia

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowanie fizyczne

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Rehabilitacja ruchowa

SI / Logopeda

Religia

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Terapia muzyczna

Logopeda

Klasa VI A

PONIEDZIAŁEK
8.00 – 14.55

WTOREK
8.00 – 14.55

ŚRODA
8.00 – 15.30

CZWARTEK
8.00 – 14.50

PIĄTEK
8.00 – 14.00

Przyroda

Język angielski

Wychowanie fizyczne

Język angielski

Historia

Przyroda

Matematyka

SI / Logopeda

Język polski

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Wychowanie fizyczne

Matematyka

Religia

Język polski

Matematyka

Język polski

Język polski

Godzina dyspozycyjna

SI /  Logopeda

Rehabilitacja ruchowa

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze

Język polski

Matematyka

Wychowanie fizyczne

Plastyka

Zajęcia informatyczne

Historia

Terapia muzyczna

Matematyka

Plastyka

Zajęcia techniczne

Muzyka

Język polski

Przyroda

SI / Logopeda

Religia

Wychowanie fizyczne

Usprawnianie manualne

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Język angielski