Kadra

Dyrektor Szkoły
mgr Grażyna Badura

Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem na stanowisku dyrektora w szkole specjalnej. Wykwalifikowany nauczyciel oligofrenopedagogiki.
Ukończyła:

 • Studia na Uniwersytecie Śląskim, kierunek: Pedagogika Specjalna, specjalność: Resocjalizacja;
 • Studia podyplomowe: Bezpieczeństwo i higiena pracy;
 • Studia podyplomowe: Organizacja i zarządzanie oświatą;
 • Kurs kwalifikacyjny: Oligofrenopedagogika;
 • Kurs kwalifikacyjny: Pierwsza pomoc przedmedyczna;

Certyfikowany terapeuta kinezjologii edukacyjnej „Brain Gym” Metody dr P. Dennisona i G. Dennison.
Laureatka licznych nagród, w tym nagrody ministra, kuratora, prezydenta.
Członek zespołu powołanego przez Kuratora Oświaty, w celu dostosowania standardów jakości pracy dla potrzeb szkół specjalnych.
Inicjatorka i pomysłodawczyni corocznych rejonowych spartakiad pożarniczych, które objęte są patronatem honorowym Prezydenta Miasta Katowice, Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.
Autorka pierwszego projektu programu profilaktycznego „ Szkoła przyjazna dziecku i rodzinie”, który uzyskał akceptację Urzędu Miasta Katowice i jest realizowany nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.


Nauczyciel i wychowawca klasy I A
mgr Beata Górny

Nauczyciel dyplomowany. Absolwentka pedagogiki specjalnej w obszarze resocjalizacja oraz pedagogika wczesnoszkolna ze szkolną logopedią zdobyte na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła także nauczanie początkowe w Studium Nauczycielskim w Katowicach oraz studia podyplomowe w zakresie matematyki dla nauczycieli na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego.

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Surdopedagogika
 • Terapia pedagogiczna
 • Oligofrenopedagogika

Dodatkowe uprawnienia:

 • Trener Szkolnego Programu Bilateralnej Integracji
 • Terapeuta Bilateralnej Integracji
 • Terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen IAS
 • Terapeuta EEG – Biofeedback I stopień
 • Terapeuta – RSA – Biofeedback
 • Terapeuta Terapii ręki
 • Terapeuta Metody Warnkego,

Stale podnosi swoje kwalifikacje na kursach doskonalących, m.in. „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami”, „Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz”, „Profilaktyka dysleksji rozwojowej”, „Pedagogika zabawy”, „Techniki relaksacyjne”, „Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne”.

Stworzyła programy autorskie dla klas IV-VI specjalnych (2001) oraz dla klas I-III specjalnych (1998).

Prowadzi Gabinet Stymulacji Rozwoju.

Pomysłodawczyni i koordynatorka projektów realizowanych w NSSP Arka Noego:

 • „Magiczne ścieżki teatru” projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Bardzo Młoda Kultura 2016-2018.
 • „Ogród w skrzynkach” przy wsparciu Polskiej Zielonej Sieci oraz Fundacji Otwarty Plan w ramach międzynarodowego projektu edukacyjnego pt.: Eathink 2015 „Jedz lokalnie, myśl globalnie. Od szkolnych ogródków do zrównoważonych systemów żywnościowych” współfinansowanego z UE oraz w 2016 r. ze środków MSZ.
 • „Praktyczna Olimpiada matematyczna w formie gry terenowej dla uczniów klas 4-7 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim” projekt dofinansowany przez Fundację mBanku w ramach Programu grantowego mPotęga.

Nauczyciel i wychowawca klasy I B
mgr Katarzyna Mrówka

Ukończyła pedagogikę rewalidacyjną oraz pedagogikę wczesnoszkolną i oligofrenopedagogikę na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Pracowała jako nauczyciel wspomagający w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie, oraz jako nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Integracyjnym „Zakątek Marzeń” w Będzinie. W latach 2012-2013 była terapeutą w Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „Skarbek” w Mysłowicach.


Nauczyciel i wychowawca klasy II B
mgr Beata Zamarlik

Nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej. Absolwentka pedagogiki o specjalności edukacja wczesnoszkolna na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończyła Studium Nauczycielskie w Tychach na kierunku nauczanie początkowe. Ukończyła wiele szkoleń i kursów doskonalących warsztat pracy:

 • Oligofrenopedagogika
 • ,,Logorytmika’’  – rytm, muzyka, słowo.
 • ,,Zabawy słowami z dzieciakami’’ –wykorzystanie ćwiczeń doskonalących percepcję słuchową, zabaw twórczych i elementów Metody Dobrego Startu w ćwiczeniach i zabawach werbalnych.
 • ,,Smyki w krainie muzyki’’ – zabawy muzyczno –ruchowe dla najmłodszych w oparciu o metodę aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss.
 • ,,Metody wspierające proces uczenia się’’
 • ,,Praca z dzieckiem z zaburzeniami psychoruchowymi’’

Ukończyła również Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w klasie fortepianu i fletu.
W ramach wolontariatu prowadziła zajęcia w katowickim ” Domu Aniołów Stróżów”.


Nauczyciel i wychowawca klasy III A, logopeda
mgr Agnieszka Ślefarska

Ukończyła pedagogikę specjalną z kształceniem informatycznym o specjalności surdopedagogika w Kolegium Nauczycielskim w Gliwicach.

Jest również absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – kierunek pedagogika wczesnoszkolna.
Ukończyła także podyplomowe studia logopedyczne na Uniwersytecie Opolskim oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki.
Uczestniczyła w wielu kursach doskonalących i warsztatach, m.in.:

 • III stopnie języka miganego;
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;
 • Alternatywna metoda nauki czytania i pisania – glottodydaktyka prof. B. Rocławskiego;
 • Komunikacja interpersonalna terapią Gestalt,
 • Główne założenia, istota i wartości pedagogiki Celestyna Freineta;
 • Pedagogika zabawy oraz szereg innych.

Nauczyciel i wychowawca klasy III B
mgr Karolina Noga

Nauczyciel kontraktowy. Ukończyła zintegrowaną edukację wczesnoszkolną i oligofrenopedagogikę na Uniwersytecie Śląskim. Brała udział w warsztatach metodycznych i szkoleniach doskonalących oraz szkoleniach dokształcających z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i specjalnej, które są zgodne z jej zamiłowaniami, predyspozycjami i zainteresowaniami, min.:

 • Picture Exchange Communication System I stopnia,
 • Trzystopniowy kurs terapii behawioralnej
 • Szkolenie I, II stopnia Makaton
 • „Coś z niczego- czyli zabawy z gazetami”
 • Ekspresja muzyczno-ruchowa dzieci w oparciu o metodę aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss
 • Kiedy maluchy zamieniają się w zuchy -Klanza
 • Dziecko autystyczne i z Zespołem Aspergera w przedszkolu
 • Muzykoterapia w profilaktyce i terapii dzieci z zachowaniami agresywnymi
 • Kurs kierowników wycieczek

Ukończyła Szkołę Muzyczną I stopnia.


Nauczyciel j. polskiego, wychowawca klasy IV A
mgr Agnieszka Jarzyńska-Stęclik

Nauczyciel kontraktowy. Absolwentka filologii polskiej o specjalności nauczycielskiej  na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W ramach projektu Erasmus studiowała w Ostrawie slawistykę. Ukończyła studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Od ponad dekady związana z Zakonem Maltańskim. W ramach wolontariatu organizowała i prowadziła obozy integracyjne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Prowadziła projekty aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Ukończyła kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

W 2010 roku wyróżniona przez rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność społeczną i dobroczynną.


Nauczyciel matematyki i wychowawca klasy VII A
mgr Grażyna Błaszkiewicz-Chmielewska

Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym, pełniąca przez wiele lat funkcję dyrektora szkoły specjalnej w Katowicach.

Ukończyła:

 • Studia  na Uniwersytecie  Śląskim,  kierunek : Pedagogika  specjalna, specjalność: Resocjalizacja;
 • Studia podyplomowe: Edukacja matematyczna;
 • Kurs kwalifikacyjny: Oligofrenopedagogika;
 • Kurs kwalifikacyjny: Organizacja i zarządzanie oświatą.

Laureatka licznych nagród, w tym Ministra Edukacji Narodowej, Prezydenta miasta Katowice. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Członek zespołu powołanego przez Kuratora Oświaty w celu dostosowania standardów jakości pracy do potrzeb szkół specjalnych. Inicjator i organizator Międzynarodowego Konkursu Kulinarnego oraz konkursu Wiedzy o ruchu drogowym o zasięgu wojewódzkim dla uczniów Szkół specjalnych. Prowadzi również zajęcia na studiach podyplomowych  z zakresu metodyki nauczania dzieci niepełnosprawnych intelektualnie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.

 


Nauczyciel języka angielskiego
mgr Marta Kudełko

Ukończyła Filologię Polską o specjalności nauczyciel na Uniwersytecie Śląskim oraz studia licencjackie w Instytucie Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach o specjalności nauczycielskiej, a także Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach o specjalności język angielski.

Posiada kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki zdobyte w Ośrodku Szkolenia Metis w Katowicach. Pracuje jako nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Rudzie Śląskiej.

Pracowała także jako nauczyciel języka angielskiego, polskiego i zajęć artystycznych na zajęciach indywidualnych w Gimnazjum nr 14 w Rudzie Śląskiej, oraz jako nauczyciel języka angielskiego w Gimnazjum nr 8 w Rudzie Ślaskiej, a także jako lektor języka angielskiego w Osiedlowy Domu Kultury „Pulsar” w Rudzie Śląskiej.


Nauczyciel wychowania fizycznego​​
mgr Krzysztof Przybyłowski

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach gdzie zdobył tytuł licencjata o specjalności fizjoterapia. Obecnie kontynuuje studia magisterskie na tej samej uczelni. Ukończył studia I stopnia o specjalności Terapeuta Integracji Sensomotorycznej oraz szkolenia z zakresu zaburzeń integracji sensomotorycznej u dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami neurorozwojowymi.

Pracował jako fizjoterapeuta w Centrum Wspomagania Rozwoju „Niebieski Zakątek” oraz „Kraina Marzeń”, a także jako animator w sali zabaw dla dzieci Nibylandia.

Jest trenerem piłki nożnej w GKS Katowice.


Nauczyciel biologi
mgr Roksana Pilarska

Ukończyła Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, oraz studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach w zakresie technologii informatyzacyjnej i informatyki w szkole, a także surdopedagogikę i kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przyrody w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM”. Posiada także uprawnienia egzaminatora z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w gimnazjum.

Pracowała jako nauczyciel biologii i przyrody między innymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 23 w Katowicach, Niepublicznym Katolickim Gimnazjum im. Świętej Rodziny w Katowicach, Szkole Podstawowej nr 9 w Katowicach, VII Liceum Ogólnokształcącym  im. Harcerzy Obrońców Katowic, a także Szkole Podstawowej nr 64  im. Ratowników Górskich w Katowicach.

Jest laureatką nagrody Prezydenta Miasta Katowic i dziesięciokrotnie Nagrody Dyrektora Gimnazjum 23. Jej uczniowie odnosili sukcesy między innymi w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Biologii, Ogólnopolskim Konkursie Olimpus, Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym EDI i  Regionalnym Konkursie Biol-Chem.


Nauczyciel chemii
mgr Renata Pisarczyk

Ukończyła studia na kierunku chemia i przygotowanie pedagogiczne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, oraz studia podyplomowe z zakresu nauczania przyrody i biologii w zreformowanej szkole na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także przedsiębiorczość  na Wydziale Zarządzania i Marketingu Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Milenium.

Pracowała jako wychowawca nauczyciel chemii i podstaw przedsiębiorczości w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chorzowie, nauczyciel chemii w Zespole Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Chorzowie, Szkole Podstawowej nr 9 w Katowicach oraz Szkole Podstawowej nr 6 w Tychach.


Nauczyciel zajęć komputerowych i technicznych
mgr Janina Pastuszka

Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem. Absolwentka wychowania technicznego na  Uniwersytecie Śląskim. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie informatyki na Uniwersytecie Opolskim, a także odbyła liczne szkolenia i warsztaty, w tym kurs kwalifikacyjny

z oligofrenopedagogiki w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „Nowator”.


Nauczyciel   historii   i  wiedzy  o  społeczeństwie
mgr  Elżbieta  Niedzielska

Nauczyciel dyplomowany. Absolwentka historii o specjalności  nauczycielskiej na Uniwersytecie Śląskim,  Studium  Wiedzy o Regionie na Uniwersytecie Śląskim, a także Studiów Podyplomowych z zakresu Wiedzy o Społeczeństwie w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Ukończyła również kursy kwalifikacyjne, min.: Kształcenie Obywatelskie  Szkoły  Samorządowej; Oligofrenopedagogika; Wychowanie do życia w rodzinie.

Brała udział  w licznych  kursach  i  warsztatach  dotyczących  pracy  z dziećmi niepełnosprawnymi  w klasach  integracyjnych. Posiada licencję pilota wycieczek.


Nauczyciel fizyki
mgr Grażyna Maśnica

Ukończyła Uniwersytet Opolski w zakresie Pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz  studia podyplomowe z fizyki dla magistrów innych specjalizacji, a także Górnośląską Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Mysłowicach w zakresie oligofrenopedagogiki i metod korekcyjno – kompensacyjnych.

Od 1991 r. pracuje jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 64 w Katowicach.


Nauczyciel geografii
mgr Alina Czekalska – Prokop

Ukończyła geografię na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii tego samego uniwersytetu.

Od 1983 r. pracuje jako nauczyciel. Początkowo w Szkole Podstawowej nr 64 jako nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego, a od 1999 r. jako nauczyciel geografii. Obecnie w Gimnazjum 23 z oddziałami integracyjnymi oprócz nauczania geografii pracuje także jako nauczyciel wspomagający.


Nauczyciel plastyki i wychowania do życia w rodzinie
mgr Katarzyna Ręka

-Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w szkole specjalnej.
Ukończyła:
– Studia na Uniwersytecie Śląskim,na wydziale Pedagogiki i Psychologii, kierunek Pedagogika wychowawczo – opiekuńcza,
– Studia podyplomowe WSP – Kraków – Oligofrenopedagogika,
– Kurs kwalifikacyjny: WOM – Katowice – Wychowanie do życia w rodzinie
– Studia podyplomowe: IDN – Katowice – Sztuka – Plastyka
Brała udział w licznych warsztatach i szkoleniach związanych z pracą z dziećmi niepełnosprawnymi oraz rozwijaniem metod i form pracy z zakresu edukacji plastycznej. Prowadziła warsztaty graficzne w Muzeum Historii Katowic, z którym od wielu lat ściśle współpracuje. Bierze aktywny udział w działaniach związanych z edukacją regionalną, opracowała autorski program edukacji regionalnej dla II i III etapu edukacyjnego wraz z Kartami Pracy (2001 r.).

Jest laureatką nagród Prezydenta Miasta Katowice, w tym w dziedzinie kultury (2011 r, 2016 r.).


Nauczyciel katechezy
siostra Kinga – Katarzyna Heldt

Formację zakonną odbywała u Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej w Orliku.

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie ukończyła pedagogikę specjalną – oligofrenopedagogikę. Studiowała także w Prymasowskim Instytucie Życia Wewnętrznego przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego na wydziale teologicznym. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie teologii ogólnej z przygotowaniem katechetycznym, oraz wiele szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje pedagogiczne.

Pracowała jako nauczyciel katechezy w przedszkolach i szkołach w kraju. Ma również za sobą doświadczenie misyjne na Białorusi gdzie także uczyła religii. Ważnym doświadczeniem zawodowy była praca kierownika zespołu  opiekunów w Domu Pomocy Społecznej w Czarnem, gdzie została trzykrotnie nagrodzona Nagrodą dyrektora Domu Pomocy Społecznej za osiągnięcia dydaktyczne w roku: 1999, 2001, 2004. W 2006 roku otrzymała Nagrodę dyrektora Zespołu Szkół nr 4 w Warszawie.


Fizjoterapeuta
mgr Anna Czarnik

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Ukończyła pedagogiczny kurs kwalifikacyjny oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Jest nauczycielem  kontraktowym z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. Posiada uprawnienia terapeuty integracji sensorycznej oraz kinezjologii edukacyjnej.

Brała udział w licznych kursach i warsztatach, m.in. z zakresu:  pracy poznawczo-behawioralnej z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi, problematyki wczesnej interwencji i zdrowia psychicznego małych dzieci, kinesiotapingu, masażu klasycznego oraz leczniczego, kinezyterapii z elementami terapii manualnej Greenmana, McKenziego, Maitlanda, i innych.


Terapeuta SI
mgr Anna Roman

Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach – magister fizjoterapii. Ukończyła wiele kursów zawodowych z zakresu fizjoterapii. Miedzy innymi kurs I stopnia z zakresu integracji sensomotorycznej (SI), kinesiotapingu, krioterapii, kurs masażu klasycznego z elementami rehabilitacji ruchowej, kurs doskonalący metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, kurs terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem.

Odbyła wolontariat na obozie rehabilitacyjnym dla dzieci z autyzmem.

Pracowała między innymi w Samodzielnym Ośrodku Rehabilitacyjno-Oświatowym Centrum Rozwoju Dziecka w Katowicach.


Muzykoterapeuta, nauczyciel muzyki
mgr Anna Szlaużys

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, na której ukończyła edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej, muzykoterapię. Wcześniej studiowała na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie zdobyła tytuł licencjata z edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej z prowadzenia zespołów muzycznych.

Od lat prowadzi zajęcia z muzykoterapii zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Pracowała między innymi w Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa SZANSA, Specjalnym Ośrodku Wychowawczym im. ks. L. Markiefki Zgromadzenia Sióstr Świętej Jadwigi  w Katowicach, Śląskim Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu, Środowiskowym Centrum Samopomocy przy Śląskim Stowarzyszeniu Ad Vitam Dignam w Katowicach, Fundacji „Sto Pociech” w Warszawie, Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Pomost” w Warszawie, W przedszkolu Mali Artyści w Warszawie oraz Niepublicznej Specjalnej Szkole Podstawowej dla dzieci z autyzmem „Szkoła w Kontakcie” w Warszawie.


Logopeda
mgr Krzysztof Bieniek

Ukończył Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacyjna. Studia II stopnia ukończył na Uniwersytecie Opolskim na kierunku pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką. Absolwent Logopedii i Medialnej Emisji Głosu na Uniwersytecie Śląskim. Udziela się w Śląskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Brał udział w licznych konferencjach i warsztatach logopedycznych. Pracuje także w  Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Chorzowie.

Przejdź do paska narzędzi