SZCZĘŚĆ BOŻE GÓRNICY

Dzisiaj „Barbórka” i nasza sala gimnastyczna zamieniła się w kopalnię. Mieliśmy ścianę z węgla, górniczy chodnik, pociąg którym podróżowaliśmy wirtualnie do 7 kopalń w sąsiednich miastach ale największą atrakcją był pan GÓRNIK w galowym mundurze, który opowiedział nam o pracy w kopalni, górniczych zwyczajach, a przede wszystkim bawił się z nami w pracę na kopalni i prowadził quiz. Wiemy jak ciężka jest praca górników, dlatego wszystkim górnikom mówimy SZCZĘŚĆ BOŻE!

Przejdź do paska narzędzi