VI edycja konferencji metodyczno – szkoleniowej pt. „Wspieranie optymalnego rozwoju dziecka. Oddziaływania wychowawczo – edukacyjne”.

To wydarzenie na pewno zainteresuje nauczycieli, terapeutów oraz rodziców – Fundacja Arka Noego zaprasza na szóstą edycję konferencji metodyczno–szkoleniowej p.t. „Wspieranie optymalnego rozwoju dziecka – oddziaływania wychowawczo – edukacyjne”. Wydarzenie odbędzie się 21 lutego w prowadzonej przez organizację Niepublicznej Specjalnej Szkole Podstawowej w Katowicach. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapisy przyjmowane są pod adresem sekretariat@fundacjaarkanoego.pl. 

– Celem fundacji Arka Noego jest nie tylko prowadzenie szkoły, organizowanie terapii i zajęć dodatkowych dla naszych podopiecznych, a tym samym dbanie o jak najszerszy ich rozwój, ale także szerzenie wiedzy na temat pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Stąd organizowane od kilku lat konferencje metodyczno-szkoleniowe. Tegoroczna będzie przebiegać pod hasłem „Wspieranie optymalnego rozwoju dziecka – oddziaływania wychowawczo – edukacyjne”. Na wydarzenie zapraszamy nauczycieli, terapeutów oraz rodziców – mówi Magdalena Skorupa-Grajner, prezes Fundacji Arka Noego w Katowicach. 

Wśród tematów, które będą poruszane podczas lutowego spotkania, znalazły się: „Metody proaktywne w redukcji zachowań zakłócających proces uczenia”, a także „Pozwól mi rozkwitnąć, czyli jak projektować przestrzeń edukacyjno-wychowawczą dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Swój udział potwierdzili już: dr Łucja Skrzypiec (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 im. ks. dra S. Wilczewskiego w Katowicach), Beata Ignaczewska (Centrum Terapii Behawioralnej, certyfikowany superwizor PLTB), a także dr Adriana Kloskowska (nauczyciel, pedagog specjalny, wykładowca akademicki, dyrektor i szkoleniowiec w Impuls do Rozwoju).  

– Udział w konferencji to szansa na zdobycie wiedzy (uczestnicy otrzymają specjalne zaświadczenia), praktycznych umiejętności, poznanie nowych osób i wymianę  cennych doświadczeń – podkreśla Magdalena Skorupa-Grajner. 

Wśród prelegentów poprzednich edycji konferencji znaleźli się m.in. dr Marek Kaczmarzyk, dr hab. n. med. Dorota Pojda-Wilczek, dr n. hum. Iwona Michalak-Widera, dr n. hum. Katarzyna Węsierska, dr n. hum. Ida Szwed, dr n. hum. Łucja Skrzypiec, dr hab. prof. UP Marta Korendo. 

VI konferencja metodyczno–szkoleniowa p.t. „Wspieranie optymalnego rozwoju dziecka – oddziaływania wychowawczo–edukacyjne” odbędzie się 21 lutego w godz. od 10.00 do 15.00 w Niepublicznej Specjalnej Szkole Podstawowej „Arka Noego” przy ul. Gromadzkiej 59 w Katowicach. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną pod adresem sekretariat@fundacjaarkanoego.pl do 20 lutego 2020 roku (w przypadku nieotrzymania maila z potwierdzeniem zwrotnym rejestracji uczestnictwa organizatorzy proszą o ponowienie zgłoszenia).

 

Przejdź do paska narzędzi