Praktyczne warsztaty matematyczne dla nauczycieli

„To co sprawdzi się w naszym nauczaniu, sprawdzi się w każdym innym”, taką konkluzją Grażyna Badura – dyrektor NSSP Arka Noego podsumowała praktyczne warsztaty dla nauczycieli matematyki ze szkół specjalnych.

Warsztaty prowadziła mgr Barbara Jankowska nauczycielka matematyki z wieloletnim stażem, obecnie ucząca dzieci w Specjalnej Szkole Podstawowej nr 7 w Katowicach, która w trakcie warsztatów dzieliła się pomysłami na odczarowanie matematyki.

Pani Barbara zaprezentowała swoje sposoby, przydatne narzędzia i liczne pomysły, dzięki którym dzieci niepełnosprawne intelektualnie mogą nauczyć się stosowania matematyki na co dzień.

A wszystko to dzięki grantowi z Fundacji mBank, która finansuje projekt Praktyczna Olimpiada Matematyczna dla dzieci z upośledzeniem intelektualnym w stopniu lekkim.

Przejdź do paska narzędzi