Nauczanie zdalne dzieci z naszej szkoły – nasz cykl

Klasa V poznawała ostatnio biblijne przypowieści. Gosia zaprezentowała przypowieść o siewcy a pozostałe przypowieści zostały omówione na lekcji on line. Ponadto Emilia, Gosia, Radek i Filip wykonywali zadania z matematyki, biologii i geografii oraz przeprowadzali doświadczenia związane z rozpuszczaniem substancji w cieczach.

Przejdź do paska narzędzi