Gramy z LOTTO

Mamy kolejną wspaniałą wiadomość. Fundacja LOTTO dofinansuje nasz projekt z arteterapii teatralnej skierowany do uczniów NSSP Arka Noego, podopiecznych naszej fundacji. Projekt zakład przeprowadzenie 6 warsztatów teatralnych, po 2 godziny każdy, oraz 4 wyjazdów na spektakle do teatru. Na zakończenie projektu dzieci wystawią przedstawienie.

Celem projektu jest szeroko pojęta integracja społeczna, obalenie stereotypów jakoby osoby niepełnosprawne intelektualnie nie miały rozwiniętych potrzeb wyższego rzędu, w tym społeczno-kulturalnych, oraz przybliżenie w sposób praktyczny za pomocą arteterapii, teatru jako dziedziny kultury. Dzięki projektowi nie tylko zrehabilitujemy dzieci niepełnosprawne ale także zintegrujemy społeczność i przybliżymy społeczeństwu potrzeby osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Zadanie jest kontynuacją działań rozpoczętych w ramach projektu realizowanego w 2016 roku pod nazwą „Magiczne ścieżki teatru”, który powstał pod patronatem Teatru Gry i Ludzie oraz Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach. Wówczas nasi uczniowie debiutowali przedstawieniem „Królowa Śniegu” w Teatrze Gry i Ludzie. Pamiętny debiut odbył się 14 listopada 2016 roku.

Przejdź do paska narzędzi