Sprawozdania

Sprawozdanie 2018

Roczne sprawozdanie merytoryczne za 2018 r.

Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

Sprawozdanie 2017

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 r.

Sprawozdanie merytoryczne za 2017 r.

Rachunek zysków i strat za 2017 r.

Bilans za 2017 r.

Informacja dodatkowa za 2017 r.

Sprawozdanie 2016

Sprawozdanie 2015

Sprawozdanie 2014

Sprawozdanie 2013

Przejdź do paska narzędzi