Neurobiologiczne podłoże empatii

Po tym tytułem odbyła się V Konferencja metodyczno – szkoleniowa z zakresu „Wspieranie optymalnego rozwoju dziecka”.

W konferencji wzięło udział około 100 osób, a wśród nich nauczyciele, terapeuci i rodzice dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Prelekcje na temat mechanizmów lustrzanych oraz pamięci i uwagi dla uczestników wygłosił wykładowca i pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego dr Marek Kaczmarzyk.

Wykład przeplatany wieloma anegdotami był świetną okazją do refleksji nad funkcjonowaniem ludzkiego mózgu i to nie tylko w odniesieniu do osób niepełnosprawnych ale do każdego z nas.

W trakcie konferencji swoje stoisko wystawiło Wydawnictwo Kubajak wydawca książek dr Marka Kaczmarzyka.

Konferencja pod patronatem honorowym Śląskiej Akademii Medycznej oraz Uniwersytetu Śląskiego dofinansowana została ze środków budżetu Miasta Katowice.

Zajęliśmy II miejsce w VII Międzyszkolnym Przeglądzie Małych Form Teatralnych Pantomimicznych, który odbył się 13 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 45 w Katowicach. Było pięknie.

 

Zatrudnimy do pracy następujących specjalistów – KLIKNIJ

Z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa  23 marca 2019 r. o godzinie 11.00 pobiegniemy na 3,21 km. Ruszamy z NSSP Arka Noego i leśnymi ścieżkami biegniemy do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Start i Meta przy NSSP Arka Noego.

Zapraszamy

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia zawodów w formie elektronicznej. W tym celu należy wysłać maila zgłoszeniowego na adres: sekretariat@fundacjaarkanoego.pl o temacie: Bieg Kolorowej Skarpety, w treści podając: imię i nazwisko, adres, nr PESEL uczestnika. W przypadku nie otrzymania zwrotnego maila z potwierdzeniem rejestracji prosimy o ponowne wysłanie maila zgłoszeniowego.

Zgłoszenia w  Biurze Zawodów w dniu zawodów przyjmowane będą w  godzinach  9:00 do 10.30 (opłata za numer startowy wynosi wówczas 60 zł)

Warunkiem uczestniczenia w biegu jest wniesienie bezzwrotnej opłaty za numer startowy w wysokości 50 zł, przelewem na numer konta Fundacji Arka Noego w ING Bank Śląski: : 59 1050 1243 1000 0090 3022 4373 z dopiskiem „Bieg Kolorowej Skarpety”, oraz podaniem: imienia i nazwiska uczestnika biegu.

Wpłat należy dokonać do dnia 21 marca 2019 r.

Regulamin biegu 2019 – kliknij

Zgoda opiekuna na bieg osoby niepełnoletniej – kliknij

Oświadczenie uczestnika biegu – kliknij

Przejdź do paska narzędzi