II Bieg Kolorowej Skarpety

Z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa  23 marca 2019 r. o godzinie 11.00 pobiegniemy na 3,21 km. Ruszamy z NSSP Arka Noego i leśnymi ścieżkami biegniemy do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Start i Meta przy NSSP Arka Noego.

Zapraszamy

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia zawodów w formie elektronicznej. W tym celu należy wysłać maila zgłoszeniowego na adres: sekretariat@fundacjaarkanoego.pl o temacie: Bieg Kolorowej Skarpety, w treści podając: imię i nazwisko, adres, nr PESEL uczestnika. W przypadku nie otrzymania zwrotnego maila z potwierdzeniem rejestracji prosimy o ponowne wysłanie maila zgłoszeniowego.

Zgłoszenia w  Biurze Zawodów w dniu zawodów przyjmowane będą w  godzinach  9:00 do 10.30 (opłata za numer startowy wynosi wówczas 60 zł)

Warunkiem uczestniczenia w biegu jest wniesienie bezzwrotnej opłaty za numer startowy w wysokości 50 zł, przelewem na numer konta Fundacji Arka Noego w ING Bank Śląski: : 59 1050 1243 1000 0090 3022 4373 z dopiskiem „Bieg Kolorowej Skarpety”, oraz podaniem: imienia i nazwiska uczestnika biegu.

Wpłat należy dokonać do dnia 21 marca 2019 r.

Regulamin biegu 2019 – kliknij

Zgoda opiekuna na bieg osoby niepełnoletniej – kliknij

Oświadczenie uczestnika biegu – kliknij

Przejdź do paska narzędzi